"גם אהוד ברצים" מתוך לאהוב את נינה מאת דורית אורגד

מילים המתארות את עוזי המורה לחינוך גופני כפי שהילדים ראו אותו בתחילת הסיפור.

Wordle: uzi before

מילים המתארות את עוזי המורה לחינוך גופני כפי שהילדים ראו אותו בסוף הסיפור.

Wordle: uzi after

מודעות פרסומת