הדמיון בין הסיפורים: "בזוקה ובמבליק" ו"חולצה ירוקה בהירה"

את שני הסיפורים כתבה הסופרת: "דורית אורגד". שניהם סיפורים. כלומר: סיפורים קצרים, הלקוחים מספר שכתובים בו פרקים כשכל פרק הוא סיפור נפרד הסיפורים כתובים בשפה גבוהה, עשירה ומנומקת, כגון: "לולייני, עורר, עגום". כמו כן קיימת עלילה יפה, מסודרת ומפורטת.
אפשר לראות שבשני הסיפורים יש דמויות ראשיות (גיבורי הסיפור) ובדומה לכך משניות: ב"חולצה ירוקה בהירה" הדמויות הראשיות הן גיל ויואב והמשניות הם יורי, הילי והורי הילדים. בהשוואה לכך הדמויות הראשיות ב"בזוקה ובמבליק" הם חיים ואיתי והמשניות הם הורי הילדים, ילדי הכיתה של חיים ואיתי וכמו כן לונה. בשני הסיפורים הגיבורים הן נערים בחטיבת הביניים, ובין שני החברים יש חברות עמוקה. חשוב להגיד שהורי הדמויות משתתפים ואף משפיעים על הסיפורים, בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" הקשר בין גיל ויואב נותק כאשר גיל לועג וגורם ליאב כעס ועלבון. בגלל "החולצה ירוקה בהירה" של אחותו הגדולה, שהיא צריך ללבוש אותה בגלל המצב הכלכלי של אביו ומשפחתו שנקלעו בחובות. בהשוואה לסיפור "חולצה ירוקה בהירה" בסיפור " בזוקה ובמבליק" הקשר בין חיים ואיתי נותק בהתחלה בדומה לגיל ויואב, כאשר הוריו של איתי חושבים שחיים משפיע לרעה על איתי בחייו וכמו כן בלימודיו.
בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" גיל ויואב רבו מכיוון שגיל סיפר לכל הכיתה שיואב, חברו, לובש חולצה שהייתה של אחותו הגדולה, מכיוון שבאותה העת היו למשפחתו בעיות כלכליות, מכיוון ש"אבא שקע בחובות" ולכן יואב לא יכל לחיות את חייו הרגילים, הוא היה צריך לחסוך בקניות ודברים אחרים, כגון: "גלידה וממתקים". לבסוף יואב וגיל משלימים עקב כך שגיל בה לבקש סליחה מיואב בעקבות בעיות כלכליות שנקלעה להן משפחתו והזכירו לו את המעשה שעשה ליואב.יואב כמובן סלח.
בסיפור "בזוקה ובמבליק" בתחילת הסיפור, חיים ואיתי אינם חברים וכך היה כמו כן "בחולצה ירוקה בהירה", אך יש דמיון בין הדמויות בגלל ששניהם לא היו כל כך מקובלים ולשניהם נתנו שמות גנאי מעליבים שהם: "בזוקה ובמבליק". אחת מן הבעיות שגרמו לכך שהם לא יהיו חברים היא "הופעתו המוזנחת של חיים" כלומר: שחיים תמיד היה מסתובב עם בגדים מיושנים וזולים ובניגוד אליו, איתי היה לבוש יפה ומסודר, עם בגדים יקרים, כי חיים יכול היה להרשות לעצמו כי משפחתו הייתה חזקה מבחינה כלכלית בהשוואה לחולצה ירוקה בהירה שהמצב הכלכלי לא היה טוב אצל יואב ולאחר מכן, לא היה טוב אצל גיל. לכן הוריו של איתי לא הסכימו לו להסתובב עם חיים שזו כמו כן אחד הבעיות, בהשוואה לגיל יואב שהם בדומה לכך לא הסתובבו יותר ביחד בגלל הריב שנוצר מהבעיה הכלכלית של יואב. הסיפור נגמר בסוף רע, מכיוון שבסוף הסיפור חיים ואיתי מכינים להם "מחנה" בבניין שעדיין לא סיימו לבנות, ובבניין שמו חפצים ודברים שהם אוהבים כגון: שטיחים ופוסטרים, אך לצערם, לפתע הבניין ספג יותר מדי עומס כלומר: הבניין הגיע לעומס יתר והוא פשוט התמוטט, וחיים ואיתי איתו, אך למזלם אנשים שמעו את זעקותיהם ואותם אנשים הזמינו תגבורת, וחיים ואיתי בסוף לא נהרגו אלה נפצעו קשה ושהו די זמן בבית החולים, עד שפצעם נרפאו והגלידו. כמו שקרה בערך ב"חולצה ירוקה בהירה כשיואב סטר בעוצמה לגיל על הלחי וכמובן שגיל החזיר לו ואז נוצרה בעיה כואבת. אך כמו כן לסוף הרע יש בנוסף סוף טוב, מכיוון שלאחר מכן, חבריהם לכיתה של חיים ואיתי כבר לא הציקו וקראו לחיים ואיתי בשמות גנאי מעליבים ומציקים, כמו, למשל: "בזוקה ובמבליק" בהשוואה לסיפור חולצה ירוקה בהירה" כאשר הוא כמו כן מסתיים בסוף טוב, כשיואב וגיל משלימים.
לסיכום: אני מאוד מרוצה מעבודתי, למדתי לבצע עבודה כזו ולפי דעתי זוהי עבודה בעלת חשיבות, למדתי על הסיפורים ועל תוכנם ועלילתם. לבסוף גילתי שהסיפורים הללו מאוד דומים אף אל פי שהם לא אותם סיפורים.

מגיש: גיא.

מודעות פרסומת

דמיון בין שני סיפורים: "חולצה ירוקה בהירה" ו "בזוקה ובמבליק"

שני הסיפורים הם סיפורים קצרים שנכתבו ע"י הסופרת דורית אורגד בשפה גבוהה.
בשני הסיפורים שני הגיבורים המרכזיים הם ילדים, בהתחלה הם אינם חברים ואחר כך הם הופכים להיות חברים.
ההורים הם גיבורי המשנה בשני הסיפורים.
בשני הסיפורים עוסקים בבעיות דומות , כמו הנושא הכלכלי שנמצא אצל חיים מסיפור "בזוקה ובמבליק". ואצל גיל ויואב מסיפור: "חולצה ירוקה בהירה" גם כן יש בעיות כלכליות למשפחות של הילדים.
שני הסיפורים עוסקים גם בבעיות חברתיות בין ילדים כמו: גיל ויואב מסיפור "חולצה ירוקה בהירה" שרבו בגלל שגיל סיפר לכיתה שיואב לובש חולצה שהייתה של לאחותו מכיוון שהיו להם בעיות כלכליות. ואצל חיים ואיתי מסיפור "בזוקה ובמבליק" ששניהם לא היו מקובלים בחברה, חיים הציע לכיתתו ממתקים מהחנות של אביו בשוק הסיירים.
שני הסיפורים עוסקים גם בחברות וקשרים אישיים בין ילדים, בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" אלו גיל ויואב, ובסיפור " בזוקה ובמבליק" חיים ואיתי.
בשני הסיפורים הקשר בין שני חברים מתקלקל: בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" הקשר בין גיל ויואב ניתק כאשר גיל לועג ליואב. בסיפור " בזוקה ובמבליק" הקשר בין חיים ואיתי ניתק כאשר ההורים של איתי חושבים שחיים משפיע לרעה על איתי בלימודים.
בשני הסיפורים בסוף הסיפור הקשר בין הילדים מתחדש: בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" כאשר נודע לגיל שגם משפחתו במצב כלכלי רע , אז הוא ישר חשב על יואב והלך להתנצל בפניו. בסיפור "בזוקה ובמבליק" שני הילדים נופלים מקומה שנייה לקומה ראשונה בבניין שנמצא בבניה , הילדים מאושפזים באותו החדר בבית החולים, ההורים נפגשים אחד עם השני, ילדי הכיתה באים לבקר את שניהם ובתוך השיחה שמתפתחת כולם משלימים עם כולם.
לסיכום אני חושבת שהסיפורים לא כל כך דומים.
לי מדניק

דמיון בין הספורים "חולצה ירוקה בהירה" "לבזוקה ובמבליק"

בשני הסיפורים שכתבה דורית אורגד יש רמת הכתיבה גבוהה. בשני הסיפורים יש מערכת יחסים בין חברים "בחולצה ירוקה בהירה"- גיל ויואב "ובזוקה ובמבליק" -חיים ואיתי. בשני הסיפורים יש אותם גיבורי משנה המשפחה והכיתה שעוזרים להתקדמות הסיפור. בשני הסיפורים הפתרון של הריבים שהם משלימים, בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" גיל מבקש סליחה מיואב "ובבזוקה ובמבליק" איתי וחיים משלימים עם ילדי הכיתה. בשני הסיפורים יש שתי דמויות מרכזיות: "בחולצה ירוקה בהירה" יואב וגיל "ובבזוקה ובמבליק" חיים ואיתי שעליהם מסופר הסיפור. הסיפורים "חולצה ירוקה בהירה" "ובזוקה ובמבליק" הם כל כך דומים ובמסר שלהם הם שונים.
המסר של " חולצה ירוקה בהירה" בוא שלא צריך לרדת על חברים. "ובבזוקה ובמבליק" שלא צריך לקבוע מיהו הבנאדם לפי המצב הכלכלי.

איתי גמיש

דמיון בין הסיפורים "חולצה ירוקה בהירה" ו"בזוקה ובמבליק"

21/11/11
הסיפורים "בזוקה ובמבליק" ו"חולצה ירוקה בהירה" עוסקים בהרבה דברים משותפים.
הדברים המשותפים בין הסיפורים הם:
• שני הסיפורים קצרים כתובים בשפה גבוהה ונכתבו על ידי דורית אורגד.
• בשני הסיפורים מסופר על חברות בין שני ילדים. ב"בזוקה ובמבליק" בין איתי לחיים, בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" החברות היא בין גיל ליואב. דוגמא: "החברות של איתי וחיים התחזקה" (מתוך הסיפור בזוקה ובמבליק).
• בשני הסיפורים מסופר על הבעיות כלכליות של המשפחות. דוגמאות: "אבא שקע בחובות" (מתוך הסיפור "חולצה ירוקה בהירה"). דוגמא נוספת היא: "אולי הופעתו המוזנחת גרמה לכך" (מתוך "בזוקה ובמבליק").
• בסיפורים סדר הסיפור מאוד דומה. בשניהם בהתחלה יש הצגת דמויות באמצע עולה בעיה ובסוף מגיע הפתרון.
• שני הסיפורים נגמרים בסוף טוב. "בבזוקה ובמבליק" הורי חיים הפסיקו לריב עם הוריו של איתי, בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" גיל ויואב משלימים ביניהם.
• גיל הדמויות המרכזיות דומה. בשני הסיפורים הדמויות המרכזיות ילדים בגיל הנעורים.
• שני הסיפורים התרחשו בערים בישראל.
• בשני הסיפורים ההורים מוזכרים והם משפיעים בהרבה דברים על ילדיהם. לדוגמא בסיפור "בזוקה ובמבליק" ההורים של איתי אוסרים עליו להיות עם חברו חיים רק בגלל שהוא ילד מוזנח. בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" ההורים של גיל כועסים על גיל ולא מסכימים לו לעשות הרבה דברים בגלל המצב הכלכלי.

לסיכום: הסיפורים בזוקה ובמבליק וחולצה ירוקה בהירה דומים בהרבה מאפיינים.
דור

הדומה בין הסיפורים "חולצה ירוקה בהירה" ו"בזוקה ובמבליק"

22/11/2011

 

לסיפורים: "חולצה ירוקה בהירה" ו"בזוקה ובמבליק" יש מספר נושאים משותפים:

שני הסיפורים הם סיפורים קצרים והעלילה בהם מספרת על חברות. בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" מסופר על חברות בין גיל ליואב  ובספר "בזוקה ובמבליק" מסופר על חברות בין חיים לאיתי.

חיים מגיע מבית לא עשיר, להורים שלו יש דוכן בשוק והוא מתלבש בצורה קצת מוזנחת. איתי לעומתו, מגיע מבית עשיר יותר. אביו הוא איש עסקים ואמו היא מנהלת שיווק של חברת אופנה. בסיפור "חולצה ירוקה ובהירה" ליואב יש משבר כלכלי בבית ולכן הוא נאלץ ללבוש בגדים של אחותו הגדולה. בתחילת הסיפור, המצב הכלכלי של גיל הוא טוב ולכן הוא צוחק על יואב ולא מבין את המקום הקשה שהוא נמצא בו. אבל בהמשך הסיפור גם משפחתו של גיל נכנסת לקשיים כלכליים.

סדר ההתרחשות של הסיפורים דומה. הוא מתחיל בהצגת הדמויות, עובר להצגת הבעיה ולבסוף הפיוס ופתרון הבעיה. בשני הסיפורים מציגים את החברים גיל ויואב ואת איתי וחיים. ב"חולצה ירוקה בהירה" מספרים על הבעיה החברתית- המשבר הכלכלי והפירוד בין החברים ובסוף על ההשלמה ביניהם. ב"בזוקה ובמבליק" מספרים על הקושי של איתי וחיים בכתה בגלל שהם לא מקובלים, על החברות הטובה שנרקמת ביניהם. אחר כך על הבעיה שההורים לא מקבלים את החברות ובסוף ,אחרי התאונה באתר הבנייה, מסופר על הפיוס בין כולם.

הגיל של הדמיות העיקריות הוא דומה. ויש להם בעיות חברתיות שמתאימות לגילאים האלו. למשל, החברים צוחקים על הלבוש החיצוני.

להורים של הילדים יש חלק חשוב בעלילה ובכל אחד מהסיפורים מתארים במה ההורים עובדים ואיך הם מתייחסים לילדים שלהם. בסיפור "בזוקה ובמבליק" ההורים של איתי מאד עסוקים בעבודה ואין להם זמן לראות מה קורה עם הבן שלהם. אחר כך הם גורמים לאיתי וחיים שלא להמשיך להיות חברים בגלל שהם דורשים מאיתי לנתק כל קשר עם חיים. בסיפור "חולצה ירוקה בהירה" ההורים של גיל נקלעים לקשיים כלכליים ומונעים ממנו לעשות דברים, דבר שגורם לגיל להיזכר בהתנהגות שלו ליואב. גיל מתנצל והם משלימים.

לסיכום, לשני הסיפורים יש סוף טוב וגם מוסר השכל. משניהם אנחנו יכולים ללמוד שחברות זהו דבר חשוב בחיים ולא כדאי להסתכל על הקנקן אלא על מה שבתוכו. גם חיים שהיה לבוש מוזנח – היה חבר מאד טוב לאיתי וגם יואב שנאלץ ללבוש את החולצה של אחותו היה חבר טוב. 

אילון.

 

דמיון בין הספרים "בזוקה ובמבליק" ו"חולצה ירוקה בהירה"

21.11.2011
לסיפורים הללו יש הרבה דברים משותפים. הבה ונראה מה המשותף:
כמובן שאותה סופרת כתבה את שניהם והיא דורית אורגד. אפשר לדעת זאת אם מסתכלים למעלה בדף הראשון של הסיפורים.
אם מסתכלים על אופן כתיבת הסיפורים, אפשר לראות כי הם כתובים בשפה גבוהה ועשירה. יש בהם מילים גבוהות והעלילה מפורטת ומוסברת היטב.
שני הסיפורים האלה הם סיפורים קצרים ולא בהמשכים. אפשר לראות לפי מספר העמודים ולפי איך שכתובים הסיפורים.
בשני הסיפורים יש חברות בין שני ילדים. ב"חולצה ירוקה בהירה" החברות היא בין יואב וגיל. ב"בזוקה ובמבליק" החברות היא בין חיים ואיתי.
יש בעיות כלכליות בשתי המשפחות שבסיפורים. למשל, "הופעתו המוזנחת של חיים" מדברת על כך שלחיים, מ"בזוקה ובמבליק" לא היה הרבה כסף ובגדיו היו מיושנים. "אבא שקע בחובות", כך מסופר לנו בסיפור "חולצה ירוקה בהירה".
יש בעיה ופתרון בשני הסיפורים. ב"חולצה ירוקה בהירה", הבעיה היא הריב של גיל ויואב והיא נפתרת כשגיל הולך לבקש סליחה מיואב. ב"בזוקה ובמבליק" הבעיה היא שחיים ואיתי הם ילדים לא מקובלים. הם מתקבלים לחברה לאחר פציעתם כשילדי הכיתה באים לבקר אותם.
אפשר לראות שבשני הסיפורים יש שתי דמויות ראשיות ודמויות משניות. ב"חולצה ירוקה בהירה", הדמויות הראשיות הן גיל ויואב והמשנית היא יורי. ב"בזוקה ובמבליק" שתי הדמויות הראשיות הן חיים ואיתי. הדמויות המשניות הן לונה, ילדי הכיתה וההורים.
בשני הסיפורים, הגיל של הדמויות דומה. אפשר לשער שגיל הדמויות הוא בערך בגיל שלנו.
ההורים של הדמויות הראשיות משתתפות בסיפורים. ב"חולצה ירוקה בהירה" ההורים של גיל משתתפים בסיפור. ב"בזוקה ובמבליק" רק אמא של איתי משתתפת, אך יש לה תפקיד משמעותי.
לסיכום: נהניתי לעבוד על שני הסיפורים ולראות את הדמיון ביניהם. למדתי רבות על הסיפורים הללו דרך מציאת הדברים המשותפים שעשיתי בהם. לאחר העבודה, גיליתי ששני הסיפורים דומים ויש בהם הרבה דברים משותפים.

נדב