נושאים לדיון בספר "אל מקום חדש"


אל מקום חדש
מאת: דורית אורגד
הוצאת דביר, 1983

על הספר
יואב,תלמיד כיתה ו', שגר ברמת אביב, עובר לגור עם משפחתו בעיירת פיתוח בנגב, למרות רצונו.
הספר מתאר את השלבים הקשים שעבר יואב עד להתאקלמותו בעיירה
במהלכה הוא מוצא חברים חדשים ואפילו אהבה, ומצטיין בלימודיו. תוך כדי קריאה אנחנו לומדים
להכיר את האנשים שעברו לגור בעיירה: את אביו של יואב שבא לנהל את מועדון הנוער, את זיוה
האחות ואברהם בעלה, הרופא, וגם את משפחת מזו , ז שקיבלה את התושבים החדשים בחום, ואת
הבדואים שיודעים לעזור ברגעים קשים.
הספר נכתב לפני למעלה מעשרים שנה.האם הבעיות המועלות בו אקטואליות?. כדאי להמליץ
לתלמידים המתגוררים בעיירות פיתוח היום, לדון עם הוריהם בשאלת הרלוונטיות של הספר לימינו,
ולהעלות את הנושא לדיון בכיתה.

נושאים לדיון בכיתה
ויכוח עם ההורים
יואב מסרב לעזוב את ביתו ואת חבריו ולעבור לגור בעיירה רחוקה. הוא בורח מביתו, והוריו מגיבים
בחוסר סבלנות ואינם מקדישים זמן להקשיב לו ולבעיותיו. אפשר לדון בנושא משתי נקודות המבט,
שלו ושל הוריו ולבקש מהתלמידים לנסות לראות את הדברים גם מהצד שאינו מקובל עליהם.
יואב שוב בורח
יואב בורח בפעם השניה כאשר המשפחה מגיעה לעיירה. הוא מקבל מכת חום ומאושפז בבית
החולים. גם לאחר שהחלים לא יצר קשר עם הוריו. תגובתם – בכל פעם שיצאו מהבית הם נעלו את
הבית ולקחו את המפתח. האם הבריחה היא פתרון? האם התנהגות ההורים נכונה?
יואב ודוד
יואב בורח בפעם השלישית ומנסה להגיע אל המאהל הבדואי. הוא מציע לדוד, בן לאב אלים ואם חולה לברוח אתו. דוד מסרב, כי הוא רוצה להיות ליד אמו ולהגן עליה מפני אביו. כאשר נערך חיפוש
אחרי יואב דוד מגלה את הידוע לו משנודע לו שבאזור מסתובבות חיות טרף. איך יש להתייחס להתנהגותו של דוד? איך יש להתייחס ליואב?

ענבר

מודעות פרסומת